Välkommen till IdrottOnline

I slutet av 2014 kommer en ny förbättrad version av IdrottOnline Administration, som ska fungera lika bra i mobilen som i datorn. Ta chansen att se den redan idag, dela med dig av dina synpunkter eller lägg din röst på en redan önskad funktion. Tack för hjälpen!

Här hittar du prototypen

Nu vill vi involvera dig i ännu högre grad än tidigare. Om samarbetet fungerar bra vill vi göra samma sak för hela IdrottOnline!

Campaign: Övrigt

Nyhetsbrev

Saknar funktion för nyhetsbrev som tidigare fanns i idottononline. Det som var riktigt bra var möjligheten att lägga in länkar till nyheter på klubbens hemsida samt att få ett mejl med klubbens grafiska profil. Önskar att den nya mejl funktionen vidareutvecklas med följande funktioner i prioritersordning. 1. Lägga till en länk i mejlutskick 2. Infoga länk till nyhet från klubbens hemsida (som tidigare nyhetsfunktion) ...more »

Submitted by

Voting

0 votes
Ideate